יום שלישי , 27 יוני 2017


חדשות במוסיקה
Home » סינגלים חדשים » דקלון וסגיב כהן "בזוכרי ימים ימימה"
דקלון וסגיב כהן "בזוכרי ימים ימימה"

דקלון וסגיב כהן "בזוכרי ימים ימימה"

בזוכרי ימים ימימה
לעולם לא אשכח

בהיותי תוך עיר מגדל חומה
לעולם לא אשכח

מקדש עומד על תילו
ועם ישראל בחיילו

ועכשיו מקום מקדש חיללו
לעולם לא אשכח

בהיותי תוך עיר מגדל חומה
לעולם לא אשכח

משך ארבע מאות שנים
ישבו ישראל שאננים

חופשיים מתחת יד מענים ושונאים,
לעולם לא אשכח